Főoldal > Örökségünk Őrei
 • Betűméret
  nagyítás
 • Elküldöm e-mailben
 • Kinyomtatom

 • Megosztom:
 • Share


Örökségünk Őrei

Épített örökségünk több, mint régi házak, kastélyok, romok összessége. Élő tanúja múltunknak, kultúránknak, mestertudásunknak.  Szerte Erdélyben, de különösen a szórványvidékeken életbevágóan fontos az értékmegőrzés,  ennek tudatában indította útjára a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 2012-ben, a Szórvány Cselekvési Terv részét képező, elsősorban diákokat, iskolákat megcélzó Örökségünk Őrei - Fogadj örökbe egy műemléket programot.

A kezdeményezés célja a szórványban és interetnikus környezetben élő magyar közösségek identitástudatának megőrzése és fejlesztése, a közösségi élet helyszíneinek biztosítása, az összetartozás érzésének kialakítása és fenntartása, épített örökségünk védelme, ápolása által. Kiemelt cél ugyanakkor megértetni a kisiskolásokkal, a nagyobbakkal, de a pedagógusokkal, szülőkkel is, hogy a kultúra – amelynek az épített örökség is része – köt össze egy nemzetet, az ezekre való odafigyelésnek van igazán megtartó ereje. Akkor vagyunk biztonságban, ha épített örökségünket nem lerombolják, hanem műemlékeinket, templomainkat, kastélyainkat karbantartják, felújítják, ismerik és látogatják.

 

A program, közösségépítő szerepe mellett a diákok, fiatalok kitartását, egy közös ügy melletti elhivatottságát, kreativitását is fejleszti. Az örökbefogadó diákok csapatokat alkotnak, a program a csapatok közötti verseny formájában valósul meg. A csapatok ismertető, népszerűsítő tevékenységeket szerveznek, melyek célja az általuk örökbefogadott műemlékek köztudatba emelése, felhasználva a modern technika, a média, az internet nyújtotta lehetőségeket is. A verseny alatt kifejtett tevékenység így általában két kategóriába osztható: online (közösségi média, rádió és televíziós szereplés, stb.) és offline (kiadványok, takarítási akciók és vetélkedők szervezése, flashmobok és kirándulások) tevékenységük során mérik össze a csapatok lelkesedésüket, elhivatottságukat, csapatszellemüket. A verseny záróeseményén, a döntőn, az online és offline tevékenység mellett, egy-egy közönség előtti rövid előadás, kvízjáték, próbatétel dönti el a verseny végkimenetelét.

 

Az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket! kezdeményezés sikerét mutatja, hogy mára Erdély nyolc megyéjében folyik az örökségvedélmi munka és nevelés. Ezen nyolc megye tizenkilenc iskolája és diákszervezete vesz részt a mozgalomban, 67 műemlék került eddig örökbefogadásra. A résztvevő iskolák a következők:

 • Csíky Gergely Főgimnázium, Arad
 • Szentmátéi Általános Iskola, Szentmáté, Beszterce-Naszód megye
 • Gr. Silasi Általános Iskola - magyar tagozat, Bethlen, Beszterce-Naszód megye
 • MADISZ, Beszterce
 • Besztercei Magyar Diáktanács
 • Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó
 • Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed
 • Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum, Gyulafehérvár
 • Téglás Gábor Elméleti Líceum, Déva
 • Ady Endre Általános Iskola, Kalotaszentkirály, Kolozs megye
 • Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár
 • Báthory István Elméleti LÍceum, Kolozsvár
 • Brassai Sámuel Elméleti Líceum, Kolozsvár
 • János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár
 • Kolozsvári Református Kollégium, Kolozsvár
 • Onisifor Ghibu Elméleti Líceum – Magyar tagozat, Kolozsvár
 • Báthory István Általános Iskola, Medgyes
 • Octavian Goga Elméleti Líceum, Nagyszeben
 • Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár

 

Az örökbefogadott műemlékeket az oldal alján található linkekre kattintva, megyékre felosztva mutatjuk be.

 

A Örökségünk őrei program 2012-ben, a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban vette kezdetét. Ugyanebben az évben Brassó, Szeben és Temes megyékben is beindult a program: a brassói Áprily Lajos Főgimnázium diákjai, Szeben megyében a Báthory István Általános Iskola diákjai, valamint a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum diákjai vállalták az értékvédő munkát.

 

A 2012-es indulást követően, 2013-ban, a Kós Károly – Bethlen Gábor emlékév szellemében Hargita, Maros, Szilágy, Brassó, Hunyad, Fehér, Szeben, Temes és Krassó-Szörény megyék részvételével megalakult az Örökségünk őrei Erdélyi Hálózata. Az alapító ülésre április 22-én Marosillyén, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szülőházában került sor. Az Erdélyi Hálózat célja növelni épített örökségünk védelmének hatékonyságát, alapot teremteni a közös stratégiák, munkatervek kidolgozásának. 

 

Az elmúlt időszakban a gyerekek és tanáraik többszörösen túlszárnyalták azt, amit valaha is előreláttunk az RMDSZ Ügyvezető Elnökségén a program kitalálásakor. Nemcsak a műemlékek örökbefogadása történt meg, hanem igazi közösségi mozgalommá alakult az Örökségünk őrei program. A diákok bevonták a szülőket, a felnőtteket is tevékenységükbe, ezáltal az egész közösséget megmozgatták. 2015-ig az Örökségünk Őrei Erdélyi Hálózatában 34 műemléket és emlékművet fogadtak örökbe a következő megyékben: Arad, Brassó, Beszterce-Naszód, Szeben, Temes, Fehér, Hunyad.

 

A 2015-2016-os tanévben Kolozsváron, Déván, Kalotaszentkirályon és Nagyenyeden is megméretkeztek egymással a műemlékek őrei az Örökségünk Őrei verseny során, így döntve el ki ismeri és gondozza jobban az örökbefogadott műemléket.

 

A program közösségépítő ereje mellett üzenetet is hordoz: az Örökségünk őrei mozgalomban részt vevő fiatalok példát mutattak a felnőtteknek is, hisz négy év alatt közel ezer diák Erdély-szerte közel 70 műemléket fogadott örökbe, offline és online népszerűsítésen túl kétkezi munkát is vállaltak épített örökségünk megőrzéséért.

 

Az eddig elért sikerek után  az Erdélyi Hálózat újabb megyével és várossal bővül: Maros megye és Csíkszereda is jelezte már igényét a mozgalom kiterjesztésére.

 

Az örökségvédelmi munka kiterjesztéseként idén először szervezzük meg az Örökségünk őrei erdélyi táborát, ahova minden résztvevő iskola nyertes csapatát, azaz 150 diákot várunk. Az RMDSZ által szervezett táborral szeretnénk megköszönni a fiatalok kitartását, a pedagógusok segítségét, ugyanakkor azt szeretnénk, hogy a diákok megismerjék egymást, és közösen építsük tovább az Örökségünk őrei-Fogadj örökbe egy műemléket programot.

 

 

 

Alapító okirat az Örökségünk őrei erdélyi hálózatának megalakulásáról.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 Az Örökségünk Őrei - Fogadj örökbe egy műemléket mozgalom szabályzata.  

 

 

Megalakult az RMDSZ Örökségünk Őrei Erdélyi Hálózata Megalakult az RMDSZ Örökségünk Őrei Erdélyi Hálózata Megalakult az RMDSZ Örökségünk Őrei Erdélyi Hálózata
Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.